Smart Creation
public relations
09.5.2018

Public relations – jak budować wizerunek firmy?

PR – zestawienie tych dwóch liter pojawia się pewnie w każdej książce czy artykule o marketingu po jakie sięgasz. Możesz mieć jednak problem ze znalezieniem spójnej i jednoznacznej definicji. Nic dziwnego – można znaleźć około 2 000 dostępnych określeń public relations!

 

O co więc chodzi?

O dobry wizerunek Twojej firmy! Public relations to planowane, ciągłe, kontrolowane i długofalowe działania mające na celu wytworzenie oraz utrzymanie pozytywnej relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem, zewnętrznym oraz wewnętrznym. Nie należy zapominać, iż podstawą jest komunikacja dwustronna – mówisz do otoczenia, ale również nasłuchujesz jego odzewu.

 

public relations

Public relations to przede wszystkim dbanie o pozytywny wizerunek firmy w oczach innych.

 

PR a reklama

Pamiętaj, aby nie mylić PR-u i reklamy – to przecież dwie zupełnie różne gałęzie promocji. Za reklamę płacisz, masz nad nią praktycznie całkowitą kontrolę, a jej celem jest zdobycie jak największego zasięgu i zwiększenie sprzedaży. Natomiast public relations nie przynosi natychmiastowych efektów i są one o wiele trudniejsze do zaobserwowania. Co więcej, nie zależą one jedynie od Ciebie, ale też od osób trzecich, czyli np. mediów, które publikują informacje o Twojej organizacji lub partnerów biznesowych. Celem działań PR-owych nie jest wzrost sprzedaży, ale zbudowanie zaufania społeczności.

 

Nie kłam

Dobry wizerunek, dobrym wizerunkiem, ale pamiętaj, aby informacje które przekazujesz światu na temat Twojej organizacji były prawdziwe. Chwal się, ale tylko i wyłącznie tym, co Twoja firma rzeczywiście osiągnęła. Zaufanie klientów, które zdobywasz dzięki public relations jest okupione długotrwałą pracą. Pamiętaj więc, aby go nie zaprzepaścić.

 

Gdzie prowadzić PR?

Możemy wyróżnić dwa rodzaje działań PR-owych: bezpośrednie oraz pośrednie. Pierwsza kategoria to te działania, które są prowadzone przez Twoją organizację i które kontrolujesz całkowicie lub w większości.

  • Strona internetowa i social media – Dzięki profesjonalnie i spójnie prowadzonym profilom w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej możesz przekazywać odbiorcom treści bez pośredników i całkowicie je kontrolować.
  • Eventy organizowane przez firmę – Wydarzenia takie jak konferencje, seminaria czy tzw. dni otwarte wysyłają pozytywny przekaz do otoczenia i kreują Twoje przedsiębiorstwo na eksperta.

Działania pośrednie nie zależą od organizacji – w tym wypadku to podmioty zewnętrzne przekazują społeczeństwu informacje na temat Twojej firmy.

  • Informacje udostępniane przez media.
  • Informacje udostępniane przez władze.
  • Informacje udostępniane przez stowarzyszenia.

 

public relations

Strona internetowa i media społecznościowe to idealne narzędzia do prowadzenia public relations.

 

Public relations a zarządzanie sytuacją kryzysową

W public relations ważne jest nie tylko chwalenie się pozytywami, ale również jak najwcześniejsze reagowanie na potencjalne trudności i niedopuszczanie, aby przerodziły się w poważniejsze kryzysy. Warto określić jakie problemy może napotkać Twoja firma w przyszłości i przygotować na te okazje odpowiednie scenariusze działania. Przykładowo – jeżeli Twoja organizacja zajmuje się prowadzeniem restauracji, to powinieneś być przygotowany choćby na niekorzystny wynik kontroli Sanepidu i zaplanować działania tak, by wizerunek firmy jak najmniej ucierpiał w tej niekorzystnej sytuacji.

 

public relations

Odpowiednio prowadzone działania public relations mogą znacznie ułatwić zarządzanie podczas kryzysu.

 

Nie zapominaj o pracownikach

Działania public relations nie idą jedynie na zewnątrz – mają też wpływ na otoczenie wewnętrzne firmy i zatrudnione w niej osoby. Przedsiębiorstwo, o którym pracownicy mają dobre zdanie będzie przez nich bardziej doceniane, a w przypadku potencjalnego kryzysu staną za nim murem. Warto tutaj zwrócić uwagę na stworzenie tożsamości przedsiębiorstwa, choćby poprzez wspólną kulturę organizacyjną czy nawet tak zwyczajne rzeczy jak spójne materiały wizualne. W końcu zadowolony pracownik to dobry pracownik.